ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ EXCIMER LASER

CaptureΥπάρχει μια σειρά ερωτήσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για διαθλαστική χειρουργική στον
Οφθαλμίατρο …

Το αποτέλεσμα της διαθλαστικής επέμβασης διαρκεί για πάντα ?

Υπάρχουν όρια ηλικίας ?

Τι ρόλο παίζει η εγκυμοσύνη ή ο τοκετός στις διαθλαστικές επεμβάσεις?

Υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή φακών επαφής εφ’όσον απαιτηθεί η χρήση τους μετά από διαθλαστική επέμβαση?

Προκαλεί η διαθλαστική χειρουργική με excimer laser μόνιμη ξηροφθαλμία?

Είναι η Lasik παράγων κινδύνου που να προδιαθέτει σε αποκόλληση αμφ/δούς?

Χρήσιμη η κατανόηση των μύθων και των γεγονότων γιατί η μη υπεύθυνη πληροφόρηση δημιουργεί απορίες στους υποψήφιους για διαθλαστική επέμβαση ή στους ήδη υποβληθέντες στην επέμβαση ασθενείς…

Η γνώση για το ποιές από τις κρατούντες αντιλήψεις είναι αληθείς , σχετικά βάσιμες η παντελώς αναληθείς (μύθοι) βοηθά: στην πιο σωστή ενημέρωση των ασθενών , στην πιο σωστή λήψη αποφάσεων για το αν δύνανται να υποβληθούν σε διαθλαστική επέμβαση (LASIK , PRK) και στην καλύτερη κατανόηση μελλοντικών άσχετων με την διαθλαστική χειρουργική προβλημάτων που στατιστικά είναι πιθανόν να παρουσιαστούν στο μέλλον…

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : … ότι η LASIK και η PRK δεν είναι χειρουργικές επεμβάσεις…

ΓΕΓΟΝΟΣ:…είναι…και μάλιστα σε κατά τα άλλα υγιείς οφθαλμολογικώς και νέους ανθρώπους…

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : … ότι όλοι οι ασθενείς είναι κατάλληλοι για διαθλαστική επέμβαση

ΓΕΓΟΝΟΣ: Η διαθλαστική Χειρουργική δεν έχει την δυνατότητα να δώσει λύση σε όλους τους ασθενείς.

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : …υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα?

ΓΕΓΟΝΟΣ: Οι διαθλαστικές επεμβάσεις είναι επεμβάσεις της επιφάνειας των οφθαλμών. Οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες και ίσως πιο σπάνιες από την επικινδυνότητα των φακών επαφής. .

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : …η διαθλαστική χειρουργική είναι ακόμα καινούργιος τύπος επέμβασης και ότι πρέπει να περιμένουμε … Για να αποκαλυφθούν απώτερες επιπλοκές… δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για την μακρόπνοη ασφάλεια των διαθλαστικών επεμβάσεων…

ΓΕΓΟΝΟΣ: Η διαθλαστική διόρθωση με excimer laser χρονολογείται από το 1980… υπάρχουν πλέον σειρές σημαντικού αριθμού ασθενών που μετά από 14 και πλέον έτη η διαθλαστική επέμβαση δείχνει ότι είναι ασφαλής ,αποτελεσματική και διαθλαστικά προβλέψιμη…

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : …η διαθλαστική χειρουργική συνεχίζει να εξελίσσεται και περιμένουμε την βελτίωση της τεχνολογίας…

ΓΕΓΟΝΟΣ:…Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη πάντα εξελίσσεται. Αυτό όμως κυρίως αφορά στην επέκταση και αντιμετώπιση δύσκολων διαθλαστικών καταστάσεων και όχι τόσο στην διόρθωση των συνήθων διαθλαστικών ανωμαλιών…

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ :…είμαι πολύ νέος…δεν πρέπει να υποβληθώ σε διαθλαστική χειρουργική παρά μόνο μετά τα 30 …

ΜΥΘΟΣ :…είμαι πολύ μεγάλος …σε ηλικία

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία πάνω από την οποία να απαγορεύεται η διαθλαστική χειρουργική…αρκεί να μην υπάρχουν σημεία καταρρακτικών μεταβολών…ή παρουσία παθολογίας των οφθαλμών…

ΓΕΓΟΝΟΣ: ανάλογα με την ηλικία και την διάθλαση του ασθενούς σχεδιάζεται ο διαθλαστικός στόχος (υπερδιόρθωση ή υποδιόρθωση) της επέμβασης. Ο σχεδιασμός του διαθλαστικού στόχου ανάλογα με την στατιστική πιθανότητα της διαθλαστικής μεταβολής μειώνει την κατ’ανάγκη απόλυτη σταθερότητα της διάθλασης…

Με τον τρόπο αυτό :
-17χρονοι ασθενείς που επιζητούν επαγγελματική αποκατάσταση…
-υψηλοί αμέτρωπες που φοβούνται για αύξηση των βαθμών τους…
-προπρεσβυωπικοί μύωπες που φοβούνται την επερχόμενη πρεσβυωπία…
-ασθενείς στην 7η δεκαετία της ζωής τους που νιώθουν το βάρος της ηλικίας…

…πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό την απαλλαγή τους από την χρήση γυαλιών ή φακών επαφής……

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : …ότι στην εγκυμοσύνη ανεβαίνει η μυωπία …οι γυναίκες πρώτα πρέπει να τελειώσουν με τις γέννες…και μετά να προχωρήσουν σε διαθλαστική επέμβαση…

ΓΕΓΟΝΟΣ: …η πιθανότης αύξησης της μυωπίας είναι στατιστική συνάρτηση των βαθμών και της ηλικίας και όχι της γέννας …

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ :…πρέπει να κάνεις καισαρική λόγω του LASER…

ΓΕΓΟΝΟΣ:… Προφανώς το LASER δεν έχει καμία σχέση…
η πιθανότητα αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς είναι συνάρτηση της κατάστασης του βυθού…
και επιπλέον δεν έχει αποδειχθεί ότι με τον φυσιολογικό τοκετό επιδεινώνονται οι προυπάρχουσες μυωπικές αλλοιώσεις…συνίσταται όμως η μετά τον τοκετό βυθοσκόπηση

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : … Μύθος ότι οι ασθενείς προτιμούν Lasik …από την PRK στο εύρος των βαθμών όπου οι δύο τεχνικές έχουν τα ίδια αποτελέσματα

ΓΕΓΟΝΟΣ:…Δεν προτιμούν την lasik…και το ποσοστό των ασθενών που επιθυμούν την Lasik ποικίλει ανάλογα με την έκθεσή τους στο διαδίκτυο και την τρόπο παρουσίασης των επεμβάσεων από τον γιατρό…

ΓΕΓΟΝΟΣ: η LASIK είναι άριστη τεχνική της οποίας οι ενδείξεις επεκτείνονται και πέραν αυτών της PRK και έχει ταχύτερη αποκατάσταση…Η LASIK λόγω της ταχύτητας αποκατάστασης της όρασης βολεύει τον ασθενή στους σημερινούς ρυθμούς της ζωής…

αλλά…

H PRK είναι ασφαλέστερη σε χαμηλές μυωπίες λόγω της απουσίας του Flap

H PRK είναι προτιμότερη σε νέους γενικά, αθλητές , στρατιωτικούς , αστυνομικούς κλπ

H PRK είναι προτιμότερη σε περιπτώσεις ασθενών με ύποπτη τοπογραφική εικόνα για υποκλινικό κερατόκωνο.

H PRK είναι προτιμότερη σε λεπτούς κερατοειδείς διότι μειώνεται η πιθανότητα εκτασίας

H PRK  εισάγει λιγότερες μετεγχειρητικές εκτροπές

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : ότι οι ασθενείς… αν αυτό απαιτηθεί στο μέλλον δεν μπορούν να ξαναφορέσουν φακούς επαφής…

ΓΕΓΟΝΟΣ:  Είναι εύκολη η εφαρμογή μαλακών φακών επαφή μετά από διαθλαστική επέμβαση αν αυτό απαιτηθεί ακόμα και μετά από υψηλές διορθώσεις.

Μερικοί ασθενείς αποζητούν μάλιστα κοσμητικούς φακούς… ακόμα και μετά την επέμβαση!!!

Σπάνια είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών φακών επαφής

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ :… Ότι διαθλαστική χειρουργική με laser προκαλεί μόνιμη ξηροφθαλμία…

ΓΕΓΟΝΟΣ:… Η ξηροφθαλμία είναι παροδική και βελτιούμενη και δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η διαθλαστική χειρουργική προκαλεί μόνιμη ξηροφθαλμία…Οι ασθενείς που έχουν επιμένουσα ξηροφθαλμία μετεγχειρητικά, συνήθως… την είχαν από πριν …

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ :…η lasik προκαλεί glare και halos…

ΓΕΓΟΝΟΣ: Η σύγχρονη διαθλαστική χειρουργική με τους νέους αλγόριθμους και το ασφαιρικό wavefront profil μειώνει στην πραγματικότητα την διάχυση του φωτός ( glare και halos)

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ :…ότι δεν μπορείς να υποβληθείς σε lasik εάν οι κόρες έχουν μεγάλη διάμετρο…

ΓΕΓΟΝΟΣ:  Αφενός τα προβλήματα στην νυκτερινή όραση δεν συνδέονται με το μέγεθος της κόρης εφόσον η διάμετρος της φωτοαφαίρεσης είναι μεγαλύτερη από 6.00 χιλ. Αφ΄ετέρου σήμερα χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι και ασφαιρικά wavefront προφίλ με μεγάλη διάμετρο φωτοαφαίρεσης και κατάλληλη μεταβατική ζώνη…

—————————————————————————————————–

ΜΥΘΟΣ : Μύθος οι κίνδυνοι από βυθό (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς)

ΓΕΓΟΝΟΣ: Η διαθλαστική χειρουργική  δεν θεωρείται ανεξάρτητος παράγων κινδύνου που να προδιαθέτει σε αποκόλληση αμφ/δούς. Η μυωπία όμως είναι προδιαθεσικός παράγοντας. Το μυωπικό μάτι μετά την διόρθωση της μυωπίας με excimer laser δεν έχει πλέον μυωπία αλλά η κατασκευή του παραμένει μυωπική.

—————————————————————————————————–