ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ EXCIMER LASER

topofeature

 

Στόχος της διαθλαστικής χειρουργικής είναι η απαλλαγή από την ανάγκη χρήσης γυαλιών και φακών επαφής.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς καταφεύγουν στην διαθλαστική χειρουργική φαίνονται στον πίνακα 1.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

1.Αισθητικοί λόγοι

2.Δυσανεξία στους φακούς επαφής

3.Λειτουργικοί-επαγγελματικοί λόγοι όπου ενοχλεί η χρήση γυαλιών η φακών επαφής

4.Ανισομετρωπία συγγενής η μετεγχειρητική

5.Μεγάλος βαθμός αστιγματισμού

6.Μεγάλες μυωπίες η υπερμετρωπίες

 

11

 

Ο «ασθενής» δεν πρέπει να πείθεται και είναι απαραίτητο να ελέγχεται πιο είναι το κίνητρο που τον οδήγησε στην ανάγκη της διαθλαστικής επέμβασης. Το κίνητρο σε ένα βαθμό καθορίζει και τις προσδοκίες του ασθενούς τις οποίες δύσκολα ανιχνεύει ο γιατρός. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στον ασθενή πιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα γαι την περίπτωση του και αυτό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις προσδοκίες του.