Πως γίνεται η εφαρμογή του excimer laser για να βγάλουμε τα γυαλιά?

PRK

PRK

 

Σε γενικές γραμμές όλες οι σύγχρονες μονάδες excimer laser απαιτούν κάποια κοινά βήματα στην διαδικασία εφαρμογής του laser και έχουν κοινά χαρακτηριστικά και κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα  μειονεκτήματα.

1.Ρύθμιση του laser

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί πριν από την επέμβαση το «καλιμπράρισμα» του laser και κατάλληλες ρυθμίσεις που στόχο έχουν την ακρίβεια δράσης του.

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑLASER

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑLASER

2.Εισαγωγή δεδομένων στο computer του laser

Στο Computer του laser  εισάγονται τα δεδομένα της επέμβασης δηλαδή το μέγεθος της προς διόρθωση αμετρωπίας καθώς και η διάμετρος της οπτικής και μεταβατικής ζώνης εφαρμογής του laser. H διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας για την απόσταση Vertex γίνεται αυτόματα  από το computer.

Σε όλες τις σύγχρονες  μονάδες η ζώνη εφαρμογής του laser laser έχει μία οπτική περιοχή και μία μεταβατική ζώνη γύρω από αυτή. Η ύπαρξη της μεταβατικής ζώνης έχει δύο στόχους. Πρώτον να περιορίσει τα οπτικά φαινόμενα που θα προκαλούσε μία απότομη μετάπτωση από τον ανέπαφη περιοχή του κερατοειδή σε αυτή όπου έγινε το laser και δεύτερον να περιορίσει την τάση του επιθηλίου για υπερπλασία στα όρια της οπτικής ζώνης του laser.

 

Τοπογραφία κερατοειδή μετά από PRK

Η πραγματική οπτική ζώνη είναι συνάρτηση του τύπου του laser και του μεγέθους της διορθούμενης μυωπίας. Οσο μεγαλύτερη μυωπία προσπαθούμε να διορθώσουμε τόσο μικρότερη είναι τελικά η πραγματική οπτική ζώνη λόγω επιθηλιακής υπερπλασίας στην περίμετρο της. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να μελετάται σε συσχετισμό με το μέγεθος της κόρης ιδίως σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού.

 

COMPUTER LASER

COMPUTER LASER

Μέσω του computer είναι δυνατή η επιλογή άλλοτε άλλης οπτικής και μεταβατικής ζώνης ενώ ταυτόχρονα φαίνεται το βάθος φωτοαφαίρεσης (ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την εφαρμογή LASIK για την υψηλή μυωπία).

3.Εφαρμογή του laser

Το laser εστιάζεται και επικεντρώνεται πάνω στο μάτι.

 

Στην συνέχεια το σύστημα παρακολούθησης των κινήσεων του ματιού (eyetracker) ενεργοποιείται. Το laser εφαρμόζεται αφού πρώτα αφαιρεθεί το επιθήλιο στην περίπτωση της PRK η αφού δημιουργηθεί και ανασπαστεί το flap στην περίπτωση της lasik .

myopia-laser5

 

Η ταχύτητα είναι εις όφελος του χειρουργού διότι ο ασθενής δεν προλαβαίνει να χάσει την υπομονή του και μέσα στο άγχος του την συγκέντρωσή του όπως συμβαίνει μερικές φορές με laser που είναι αργά. Από την άλλη πλευρά όμως η μεγάλη ταχύτητα απαιτεί και καλή συνεργασία με τον ασθενή η οποία επιτυγχάνεται με την κατάλληλη ενημέρωσή του. Σε κάθε περίπτωση είτε το laser είναι αργό είτε γρήγορο μεγάλη σημασία έχει η ταχύτητα του χειρουργού. Κάθε επιμήκυνση του χρόνου της επέμβασης πριν την εφαρμογή του laser αφυδατώνει τον κερατοειδή και αυξάνει την πιθανότητα μετεγχειρητικής υπερμετρωπίας.

 

EXCIMER LASER

EXCIMER LASER

Τα σύγχρονα laser  συνδυάζονται με  Wavefront σύστημα ανάλυσης και εφαρμογής του Laser και δίνουν επιπλέον δυνατότητες διόρθωσης διαθλαστικών προβλημάτων σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Η τεχνολογία Wavefront αναλύει όλο το οπτικό σύστημα του ματιού και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τρόπου της διόρθωσης ώστε να μειωθούν οι οπτικές παραμορφώσεις (εκτροπές ) και να μεγιστοποιηθεί η οπτική ποιότητα της όρασης.