ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Computerised_Corneal_Topography 

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΤΣΙΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χειρουργός οφθαλμίατρος

 

 

Η διαδικασία της προσαρμογής περιλαμβάνει την αύξηση της διαθλαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού μέσω μεταβολής της κυρτότητάς του.  Με τα χρόνια η μείωση της ελαστικότητας οδηγεί στα πρεσβυωπικά συμπτώματα…

1

Η μία θεωρία (Helmholtz’s ) εξηγεί την διαδικασία προσαρμογής παθητικά, σαν σύσπαση δηλαδή του κυκλικού μυός που χαλαρώνει την ζίννειο ζώνη και επομένως αφήνει τον ελαστικό κρυσταλλoειδή φακό να γίνει πιο κυρτός. Με την ηλικία ο φακός γίνεται ανελαστικός και πιο σκληρός και μειώνεται η δυνατότητά του να κυρτωθεί όταν χαλαρώνει η ζίννειος.

2

Με μία άλλη θεωρία (Schachar’s ) ο ακτινωτός μυς συσπώμενος ασκεί όχι χαλάρωση αλλά τάση πάνω στον ισημερινό του φακού με αποτέλεσμα την κύρτωση της επιφάνειάς του.

Ο κρυσταλλοειδής φακός γίνεται πιο μεγάλος σε όγκο με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό οδηγεί σε μείωση της απόστασης του κυκλικού μυός από τον ισημερινό του φακού και επομένως σε μείωση  της τάσης που ασκεί μέσω της ζιννείου ο ακτινωτός μυς πάνω στον φακό.

 

3

Υπάρχει ασάφεια στις διάφορες θεωρίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσαρμογή.

Να δράσουμε στην αιτία του προβλήματος δεν μπορούμε.

Αναφέρουμε τους διάφορους τρόπους διόρθωσης της πρεσβυωπίας (χειρουργικούς και μη) και την οπτική αρχή (τρόπος κατανομής των εστιών) πάνω στην οποία στηρίζονται. H γνώση της οπτικής αρχής είναι απαραίτητη για την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου.

Α)Μη χειρουργική διόρθωση πρεσβυωπίας

1.Κρύσταλλα (διπλοεστιακά – πολυεστιακά )

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Μαλακοί Φακοί επαφής

–a.Εναλλασόμενης όρασης

–b.Ταυτόγχρονης όρασης

CENTER-NEAR

CENTER-DISTANCE

3.Σκληροί Φακοί επαφής

Ποικίλες είναι και οι μορφές κατανομής των εστιών στους σκληρούς φακούς επαφής με ποικίλα επίσης αποτελέσματα.

Β) Χειρουργική διόρθωση πρεσβυωπίας

 Η διόρθωση της πρεσβυωπίας είναι ο επόμενος στόχος της διαθλαστικής χειρουργικής.

 Η δυσκολία στην περίπτωση της πρεσβυωπίας βρίσκεται στη δυναμική υπόσταση της προσαρμογής.

Ιδανικά θα θέλαμε πλήρη διόρθωση της πρεσβυωπίας με πλήρη διατήρηση της μακρυνής όρασης.

Αυτό θα απαιτούσε πραγματική  αποκατάσταση της προσαρμογής πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό λόγω της διαδικασίας της γήρανσης.

Στην πράξη γίνεται μία προσπάθεια μέσω ψευδοπροσαρμογής και αύξησης του εστιακού βάθους να κερδίσουμε στην κοντινή όραση, χάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο από την μακρυνή όραση…

Το πόσο  μπορούμε να κερδίσουμε , εξατομικεύεται ανάλογα με την έννοια της ισορροπίας ανάμεσα στην διόφθαλμη μακρυνή και κοντινή όραση.

Το σημείο ισορροπίας (αν υπάρχει) είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο…

Αυτό γίνεται γιατί δεν μπορούμε με κάποια κίνηση του οφθαλμού να επιλέξουμε 100% ,άλλοτε μόνο την μακρινή εστίαση

και άλλοτε μόνο την κοντινή όπως μπορεί να γίνει  με γυαλιά η με κάποιους φακούς επαφής χωρίς να μπλέκονται ταυτόχρονα και οι δύο εστίες μαζί.

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας περιέχει την έννοια του συμβιβασμού  και δεν μπορούμε να μιλάμε παρά μόνο για μείωση της ανάγκης χρήσης των γυαλιών και όχι για πλήρη διόρθωση.

 Για να υπάρχει λοιπόν πιθανότητα να μείνει ο ασθενής ευχαριστημένος από την μετεγχειρητική κατάσταση της όρασής του θα πρέπει:

Ο υποψήφιος ασθενής να είναι δυσαρεστημένος με την χρήση γυαλιών…

Αλλά και να μην είναι δύστροπος με την συνταγή του…

Να μην έχει εξωπραγματικές προσδοκίες από την επέμβαση…

Και να μην παραπονιέται για  προβλήματα στα φώτα το βράδυ…

Ο  ασθενής θα πρέπει να :

Εχει θετική σκέψη και προσέγγιση…

Να μην είναι απαιτητικός και  τελειομανής…

Να μην ρωτά επίμονα για τον βαθμό της επιτυχίας της επέμβασης και για πιθανά ρίσκα…

Να μην είναι ιδιαίτερα δραστήριος…και με ανάγκη οπτικής λεπτομέρειας στην δουλειά του…

 Να ξέρει ότι μπορεί:

Γενικά  για διάβασμα για κοντά θα θέλει φως…

Για πολύωρο ή λεπτομερές διάβασμα θα χρειάζεται γυαλιά για κοντά…

Για οδήγηση την νύκτα θα χρειάζεται γυαλιά για μακριά…

Σε ηλιόλουστες μέρες θα χρειάζεται γυαλιά ηλίου για να βλέπει μακριά…

Να μην έχει:

πολύ μικρή φωτοπική κόρη…

πολύ μεγάλη σκοτοπική κόρη…

μεγάλο εύρος μεταβολής διαμέτρου της κόρης από το φως στο σκοτάδι

Κλειδί η επιλογή ασθενούς

Προσπάθεια προσομοίωσης της όρασης με φακούς επαφής κατάλληλης διαθλαστικής δύναμης είναι απαραίτητη προεγχειρητικά …αν και δεν αποδίδει με ακρίβεια την μετεγχειρητική  κατάσταση…

 Αρα αυτή η πολυπλοκότητα στην επιλογή του κατάλληλου υποψήφιου αντανακλά

αφενός μεν την αδυναμία της αποτελεσματικότητας αφετέρου δε την πιθανότητα μετεγχειρητικής δυσαρέσκειας του ασθενούς.

 

Ο κερατοειδής δεν είναι ένα κομμάτι πλαστικό…(επουλωτική δράση – αντιρροπιστική δράση επιθηλίου). Κάποιες μέθοδοι δεν είναι αναστρέψιμες…Κάποιες άλλες μέθοδοι δεν έχουν  μόνιμη δράση. Ολες οι μέθοδοι διόρθωσης της πρεσβυωπίας θέλουν πολύ καλή επικέντρωση γιατί η πολυεστιακή ζώνη η το ενδοκερατοειδικό ένθεμα έχει μικρή διάμετρο… (αλλά που?… Διαφορετικός είναι ο άξονας της όρασης για μακρυά και διαφορετικός για κοντά!…)

Αν αφου εξηγηθούν διεξοδικά τα ανωτέρω και βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος ασθενής, που θα πρέπει και να τα έχει κατανοήσει, υπάρχει μια ποικιλία υποψήφιων  επεμβατικών μεθόδων…

Η μέθοδος διόρθωσης επιλέγεται με βάση κάποια κριτήρια που καθορίζουν την στρατηγική:

 

 

Ποιά η μορφή της διάθλασης?

–Υπερμετρωπία

–Αστιγματισμός

–Μυωπία

–Εμμετρωπία

Προτεραιότητα θα δοθεί στην μακρινή η στην κοντινή όραση?

Υπάρχει εξάρτηση από το μέγεθος της σκοτοπικής και φωτοπικής κόρης?

Αναστρεψιμότητα της επέμβασης (αν υπάρχει…) ή τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης με γυαλιά

 H γνώση της οπτικής αρχής είναι απαραίτητη για την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου.

Οι ιδέες προέρχονται από την κατασκευή των φακών επαφής και των ενδοφακών.

 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ που έχουν χρησιμοποιηθεί:

 6

 

 

 

 

1.ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΙ

2.ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΕΣ

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Η εξέλιξη των ενδοφακών:

Μονοεστιακοί σφαιρικοί ενδοφακοί

Μονοεστιακοί ασφαιρικοί

Πολυεστιακοί ασφαιρικοί

Προσαρμόζοντες

Αλλοι πολυεστιακοί ενδοφακοί δίνουν προτεραιότητα στην κοντινή εστίαση , άλλοι στην μακρινή και άλλοι στοχεύουν στην ισόρροπη κατανομή του φωτός για μακριά και για κοντά.

7

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοστικοί ενδοφακοί

Κατά την προσαρμοστική προσπάθεια ο ακτινωτός μυς συσπώμενος αυξάνει την πίεση στο υαλοειδές προκαλώντας μετατόπιση του προσαρμόζοντος ενδοφακού προς τα πρόσω. Αυτη την αξονική μετατόπιση προσπαθούν να εκμεταλευτούν οι «προσαρμόζοντες» ενδοφακοί μέσω της ειδικής κατασκευής τους.

Οι πολυεστιακοί και οι «προσαρμόζοντες» ενδοφακοί είναι σε φάση εξέλιξης

8

 

 

 

 

 

Είμαστε πολύ μακριά από το  να προτείνουμε αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού σε ανθρώπους με χαμηλές η μέσου βαθμού αμετρωπίες που δεν έχουν  καταρράκτη ή σε εμμέτρωπες πρεσβύωπες !

 

Πιο εύκολη λοιπόν θα ήταν η δράση πάνω στον κερατοειδή

 

Προσπάθειες για την χειρουργική διόρθωση της πρεσβυωπίας πάνω στον κερατοειδή έχουν γίνει πολλές και κοινός στόχος είναι η δημιουργία ψευδοπροσαρμογής.

 

Ψευδοπροσαρμογή :

1.με μονοόραση (monovision)

ή

2.με εισαγωγή πολυεστιακότητας

 

Χειρουργικές μέθοδοι με εφαρμογή  laser πάνω στον κερατοειδή

 –Monovision με  lasik ή PRK( στο μη επικρατητικό μάτι)

–Πολυεστιακή lasik ?(και στα δύο μάτια)

 

Μέθοδοι με laser

 

1.Mονοόραση με  lasik ( στο μη επικρατητικό μάτι)(Είναι  ο πιο δημοφιλής τρόπος)

Μονοόραση (Monovision) είναι στην ουσία η χρήση του επικρατούντος οφθαλμού για την μακρινή όραση και του μη επικρατούντος για την κοντινή.

Ο βαθμός της απαιτoύμενης μυωπίας στο μη επικρατητικό οφθαλμό πρέπει να είναι –1.50D.

Ο ασθενής θα πρέπει να δέχεται εγκεφαλικά την μονοόραση και να ξέρει οτι η στερεοσκοπική του αντίληψη θα μειωθεί.

H ιδέα της Monovision προέρχεται από την παρατήρηση ότι άνθρωποι που είναι στο ένα μάτι εμμέτρωπες και στο άλλο ελαφρά μύωπες στην καθημερινή ζωή δεν έχουν ανάγκη γιαλιών ούτε  ακόμα και στην πρεσβυωπική ηλικία αφού με το ένα μάτι βλέπουν μακρυά και με το άλλο κοντά. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι αυτοί συνηθίζουν να βλέπουν με τον τρόπο αυτό από μικρά παιδιά. Η επιτυχία της τεχνητής πρόκλησης Monovision δεν είναι σίγουρη δεδομένου ότι ακόμα και αν γίνει προσομοίωση με προεγχειρητική εφαρμογή κατάλληλης δύναμης φακών επαφής ο ασθενής μπορεί  να εμφανιστεί δυσαρεστημένος αργότερα μετά την επέμβαση.

Σε περίπτωση  που ο ασθενής αποφασίσει να του εφαρμοσθεί η τεχνική της Monovision θα πρέπει να ανιχνευθεί πιο μάτι είναι το επικρατητικό. Αυτό γίνεται εάν με τα δύο μάτια δείξει ένα αντικείμενο στο δωμάτιο. Εάν στην συνέχεια κλείσει το κάθε μάτι διαδοχικά θα παρατηρήσει μία φαινομενική κίνηση. Η φαινομενική κίνηση του δακτύλου είναι ελάχιστη όταν κλείνει το μη επικρατητικό μάτι και μέγιστη όταν κλείνει το επικρατητικό. Είναι προφανές ότι το μάτι που θα υποδιορθωθεί θα πρέπει να είναι το μη επικρατητικό.

Αφού ανευρεθή ποιό μάτι είνα το επικρατητικό, διορθώνεται με excimer laser (PRK η Lasik) πλήρως το επικρατητικό και υποδιορθώνεται το μη επικρατητικό.

Ο εγκέφαλος  δεν είναι φτιαγμένος για μονόφθαλμη άθροιση δύο εικόνων σε ένα μάτι όπως στην αληθινή πολυεστιακότητα . Αυτό απαιτεί μακρόχρονη  εγκεφαλική προσαρμογή.

Ο εγκέφαλος έχει φτιαχτεί για διόφθαλμη όραση και απώθηση της πιο θολής εικόνας από το ένα μάτι . Για αυτό η μονοόραση είναι πιο αποδεκτή από την πολυεστιακότητα.

Στην κλασσική μονοόραση το 100% του εισερχομένου φωτός εστιάζεται για μακριά στο επικρατητικό μάτι και το 100%  για κοντά στο μη επικρατητικό.

9

 

 

 

 

 

Υπάρχει μείωση της στερέοψης και για αυτό δεν μπορεί η διαφορά να είναι μεγάλη.

Ενα σημείο που έχει παρατηρηθεί είναι ότι η εφαρμογή της μονοόρασης είναι πιο εύκολη σε μύωπες και πιο δύσκολη στους υπερμέτρωπες .

Μια επιπλέον επισήμανση είναι ότι αν υπάρξει απόκλιση έστω και 0.50 D στο διαθλαστικό αποτέλεσμα του επικρατούντος οφθαλμού θα υπάρξει δυσαρέσκεια!

Η διάθλαση όμως μπορεί στατιστικά να μεταβληθεί κατά μισό βαθμό σε οποιαδήποτε ηλικία!

2.Πολυεστιακότητα

 

Παλιότερα είχε παρατηρηθεί ότι σε πρεσβύωπες μετά από ακτινωτή κερατοτομή υπήρχε σε κάποιες περιπτώσεις καλή όραση και για κοντά και για μακριά  λόγω πολυεστιακότητας.

Το ίδιο παρατηρείται και σε κάποιους πρεσβύωπες μετά από υπερμετρωπική Lasik , λόγω εισαγωγής αρνητικής σφαιρικής εκτροπής.

 

Πολυεστιακή  φωτοαφαίρεση με excimer laser

10

Με την πολυεστιακή lasik η κοντινή όραση βελτιώνεται μέσω κατάλληλου σχήματος  φωτοαφαίρεσης που δημιουργεί:

 

1.Πραγματική πολυεστιακότητα

ή

2. Ψευδοπολυεστιακότητα μέσω αύξησης του εστιακού βάθους με εισαγωγή αρνητικής σφαιρικής εκτροπής και μεταβολή της ασφαιρικότητας του κερατοειδούς.

 

Σημεία σημαντικά  για επιλογή του κατάλληλου σχήματος φωτοαφαίρεσης στην πολυεστιακή lasik είναι:

 

 

1.Η μετεγχειρητική δυνατότητα διόρθωσης με γυαλιά

και

2.Η δυνατότητα αναστρεψιμότητας της πολυεστιακότητας  με  επανεπέμβαση

 

Α)Κεντρική ασφαιρική πολυεστιακή lasik

Στην πράξη ο κερατοειδής γίνεται πιο κυρτός στο κέντρο και πιο επίπεδος στην περιφερεια.

11

Αυτό βοηθά στην κοντινή όραση λόγω της συνεργικής μύσης όταν  βλέπουμε κοντά.

Οταν βλέπουμε μακριά η κόρη μεγαλώνει και η μακρινή όραση βελτιώνεται.

κεντρική πολυεστιακή lasik:

Μεγάλης σημασίας η σωστή επικέντρωση

Δυσκολία βελτίωσης της όρασης με γυαλιά αν ο ασθενής δεν είναι ευχαριστημένος

Δυσκολία αναστρεψιμότητας με επανάληψη laser

Υπάρχει εξάρτηση από το μέγεθος της κόρης

Η κεντρική πολυεστιακή lasik φαίνεται πάντως να δίνει:

 

1.καλύτερη οπτική ποιότητα κατά τις μεταβολές της κόρης ανάλογα με τον φωτισμό

και

2.εισάγει λιγότερες εκτροπές.

 

Ο υποψήφιος πρεσβύωπας  ειναι κατά σειρά προτίμησης:

Υπερμέτρωπας

Μετά αστιγματικός

Και με τελευταία-τελευταία προτίμηση… εμμέτρωπας  η  μύωπας………..

Β.Περιφερική ασφαιρική πολυεστιακή lasik

 12

 

 

 

 

H περιφερική  πολυεστιακή Lasik εισάγει στο κορικό πεδίο

περισσότερες εκτροπές.

Και εδώ υπάρχει δυσκολία βελτίωσης της όρασης με γυαλιά αν ο ασθενής δεν είναι  ευχαριστημένος.

Mειώνει πάντως λιγότερο την μακρινή όραση από την κεντρική πολυεστιακή Lasik .

Αλλοι προτιμούν την κεντρική πολυεστιακή LASIK , διότι λένε ότι προσφέρει καλύτερη κοντινή όραση και χρησιμοποιεί την συνεργική μύση της κόρης .

Μερικοί προτιμούν την περιφερική πολυεστιακή LASIK, διότι προσφέρει καλύτερη μακρινή όραση και αποδεκτή κοντινή όραση.

Αν αποφασιστεί πολυεστιακή λύση θα πρέπει αυτή να εφαρμόζεται και στα δύο μάτια

με στόχο την νευρωνική προσαρμογή (Neural adaptation) ( με άλλα λόγια ξεχνά πως έβλεπε πριν).

Αν η πολυεστιακότητα εφαρμοσθεί μόνο στο ένα μάτι ο ασθενής θα το συγκρίνει πάντα με το άλλο. Με την πολυεστιακότητα πάντως είναι γεγονός ότι μειώνεται η ευαισθησία στην φωτεινή αντίθεση (contrast sensitivity).

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ πολυεστιακή LASIK

1. Το laser δεν μπορεί εύκολα να δημιουργήσει πραγματική πολυεστιακότητα λόγω της επουλωτικής  δράσης του επιθηλίου του κερατοειδούς.

2. Υπάρχει εξάρτηση από  το μεγεθος της κόρης

3.Η ακρίβεια δράσης του laser έχει εύρος ±0.50. Αν ξεφύγει από τον στόχο παραπάνω η πολυεστιακότητα θα αποτύχει.

4.Η επικέντρωση του πολυεστιακού σχήματος είναι επίσης θέμα

 

Μεγάλες ζώνες φωτοαφαίρεσης όπως μυωπικές διορθώσεις μπορούν να επικεντρωθούν στο κέντρο της κόρης χωρίς συνέπειες στην ποιότητα του ωχρικού ειδώλου.

Η επικέντρωση είναι σωστό να γίνεται στην αντανάκλαση του φωτός όπως την βλέπουμε πάνω στον κερατοειδή με ομοαξονικό μικροσκόπιο γιατί αυτή είναι πιο κοντά στο σημείο τομής του κερατοειδούς με τον οπτικό άξονα . Αν η απόσταση της ομοαξονικής αντανάκλασης από το κέντρο της κόρης είναι μεγάλη λόγω σημαντικής γωνίας κ όπως συμβαίνει σε υπερμέτρωπες και αστιγματικούς ασθενείς τότε η επικέντρωση γίνεται σε ενδιάμεσο σημείο .

Η χρυσή τομή αν εφαρμοσθεί πολυεστιακότητα είναι:

συνδυασμός της με βαθμό μονοόρασης

δηλαδή

            1.προτεραιότητα για μακρινή όραση στο επικρατητικό μάτι

 

2.προτεραιότητα για κοντινή όραση στο μη επικρατητικό μάτι

Αυτό σημαίνει ότι στην ενδιάμεση απόσταση τα δύο μάτια αλληλοκαλύπτονται γεγονός που οδηγεί:

σε καλύτερη διόφθαλμη συνεργασία

μικρότερη απαιτούμενη απώθηση

και λιγότερη εισαγωγή διαφοράς στην μονοόραση

Παράγων ασφαιρικότητας Q ( QFACTOR)

 O φυσιολογικός κερατοειδής είναι κυρτότερος στο κέντρο και πιο επίπεδος στην περιφέρεια είναι δηλαδή θετικά ασφαιρικός (prolate) και έχει ένα βαθμό σφαιρικής εκτροπής.

 9

 

 

 

 

 

Η τιμή της ασφαιρικότητας Q value είναι αρνητική στους φυσιολογικούς κερατοειδείς και κυμαίνεται από  –0.01 έως  –0.61. ( μέση τιμή  –0.26)

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Το Excimer Laser   αυξάνει τις εκτροπές 3ης ( ιδίως το coma) και 4ης τάξης (ιδίως τις σφαιρικές εκτροπές). «Χρήσιμη » εκτροπή  είναι η αρνητική σφαιρική εκτροπή.

 

Μετά την εφαρμογή μυωπικού excimer laser ο κερατοειδής γίνεται oblate  και αυξάνεται η θετική σφαιρική εκτροπή. Δηλαδή είναι πιο επίπεδος στο κέντρο και πιο κυρτός στην περιφέρεια.

Τοπογραφία κερατοειδή μετά από PRK

Γ. Συνδυασμός μονοόρασης με εισαγωγή αρνητικής σφαιρικής εκτροπής στο μη επικρατητικό μάτι (Hyperprolate σχήμα) (Αύξηση της  τιμής Q στο –0.7 με  -0.9)

 14

 

Για την ακρίβεια γίνεται

Α) υποδιόρθωση της μυωπίας στο μη επικρατητικό μάτι

(μένει -1.50 D υπολειπόμενη μυωπία )

Και

Β) Ενσωμάτωση στην βασική εφαρμογή του laser μιας επιπλέον διόρθωσης στην μέση περιφέρεια του κερατοειδούς  με στόχο την δημιουργία ενός πιο prolate κερατοειδούς. Για κάθε 0.1 μεταβολή του Q αναλώνονται στο κέντρο του κερατοειδούς 4μ περίπου.

Αυτό βοηθά στην κοντινή όραση λόγω της συνεργικής μύσης όταν  βλέπουμε κοντά.

 

Οταν βλέπουμε μακριά η κόρη μεγαλώνει και η μακρινή όραση βελτιώνεται.

 

Η εφαρμογή μονοόρασης σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής ασφαιρικότητας Q:

Διατηρεί την φυσιολογία του σχήματος του κερατοειδούς στο μη επικρατητικό μάτι

Αυξάνει το εστιακό βάθος

Εχουμε μονοόραση για κοντά αλλά με διευκόλυνση της μακρινής όρασης όταν η κόρη μεγαλώνει

και

Έχει μικρότερη επίπτωση στην contrast sensitivity από το πολυεστιακό laser.

 

2.ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

15

 

 

 

 

 

 

Ενθέματα κερατοειδούς (Corneal implants, inlays).

(μονοόραση σε εμμέτρωπες πρεσβύωπες)

 

Μέθοδοι υπό κλινικό έλεγχο για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.

Τα inlays είναι μικροί τεχνητοί φακοί η άλλες διαθλαστικές κατασκευές που τοποθετούνται κάτω από ένα flap η τούνελ στο κέντρο του κερατοειδή.

Στα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνεται η πιθανή αναστρεψιμότητα της μεθόδου και το γεγονός ότι δεν αφαιρείται κερατοειδικός ιστός.

Ενθέματα κερατοειδούς υπό έλεγχο είναι πολλά όπως :

PresbyLens, Vue+. από hydrogel δημιουργεί  πολυεστιακότητα center-near

Flexivue. Σαν τον PresbyLens αλλά  μεγαλύτερο δημιουργεί πολυεστιακότητα center-distance

Kamra  έχει δράση pinhole

 

Με τα ενθέματα βελτιώνεται η κοντινή όραση  στο μη επικρατητικό μάτι με  ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στην μακρινή. Μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν σε εμμέτρωπες ή αφού διορθωθεί η αμετρωπία μετά από lasik

Θέματα τροφικότητας κερατοειδούς?

Ιστοσυμβατότητα στο διηνεκές του χρόνου?

Πραγματική αναστρεψιμότητα υπάρχει          ?

(αλλοίωση στην περιοχή του αξονα της οράσεως μετά από αφαίρεση?)

 

Εφαρμογή Femtosecond Laser στον κρυσταλλοειδή φακό

 

Πειραματική μέθοδος. Προσπάθειες έχουν γίνει με τροποποίηση του κρυσταλλοειδούς φακού σε  πειραματόζωα με Femtosecond Laser.

Δημιουργούνται μέσα στον σκληρό πυρήνα του  κρυσταλλοειδούς φακού μικροσκοπικές διατρήσεις, με στόχο την διευκόλυνση του γλιστρήματος των ινών και την αύξηση της ελαστικότητας του φακού.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ιστορία της διαθλαστικής χειρουργικής περιέχει αρκετές αντιφάσεις. Επί πολλά χρόνια γίνονταν προσπάθεια βελτίωσης  της οπτικής ποιότητας με φωτοαφαιρέσεις wavefront, με ποικίλους αλγορίθμους και  με στόχο την μείωση των σφαιρικών εκτροπών …

Τώρα γίνεται προσπάθεια να εισάγονται σφαιρικές εκτροπές με στόχο την αύξηση του εστιακού βάθους! Ολοι ελπίζουν ότι στο διηνεκές του χρόνου θα νικηθούν οι ανατομικές δυσκολίες και η διόρθωση της πρεσβυωπίας θα γίνει πραγματικότητα.

Η μονοόραση ή ο συνδυασμός της με hyperprolate σχήμα στο μη επικρατητικό μάτι συνεχίζει να είναι η πιο επιτυχής και κλινικά δοκιμασμένη μέθοδος εφ’όσον ο ασθενής την δέχεται εγκεφαλικά επειδή δίνει καθαρή λύση σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Το πιο σύνηθες παράπονο από αυτή την τεχνική είναι η διάχυση των ακτίνων από φώτα την νύχτα στο μη επικρατητικό μάτι. Δεν αλλοιώνεται η οπτική του ματιού και η αναστρεψιμότητα  είναι εφικτή με γυαλιά η επανεπέμβαση.

Oι άλλες μέθοδοι βρίσκονται υπό κλινικό ή πειραματικό έλεγχο…

Η πρεσβυωπία είναι ένα γεγονός της ζωής. Αν και υπάρχει μια πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισής της που  προβάλλονται ισχυρά, δεν έχουν ακόμα καταξιωθεί και διαδοθεί. Παρ’όλα αυτά πρέπει να έχουμε ανοικτό μυαλό αλλά και ταυτόγχρονα σκεπτικισμό για το τι είναι το καλύτερο για τους ασθενείς μας.

  Πάντως  μια πραγματική διόρθωση της πρεσβυωπίας θα έπρεπε να δίνει λύση  σε εμμέτρωπες χωρίς να μειώνει την μακρινή όραση…

Η μελλοντική λύση για πραγματική διόρθωση της πρεσβυωπίας μπορεί ίσως να επιτευχθεί μόνο μέσω ρομποτικής νανοβιοτεχνολογίας. Ας σκεφτούμε ότι με βάση τον νόμο του Moore κάθε 2 χρόνια ο αριθμός των τρανζίστορ που χωρούν σε ένα δεδομένο χώρο διπλασιάζεται και ότι έχουν ήδη φτιάξει σε ερευνητικό κέντρο νανοτεχνολογίας οργανικό τρανζίστορ που μιμείται την λειτουργικότητα της σύναψης!